Privacyverklaring

1. Algemeen

Stichting HeteRUN doet al het mogelijke om uw privacy te beschermen.
Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Wij verwerken uw gegevens vanaf het moment dat u:

 • één van onze websites bezoekt
 • u aanmeldt voor een evenement
 • uw gegevens invult op onze website
 • diensten van ons afneemt of levert

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Dit houdt in dat gegevens worden vernietigd of verwijderd van onze systemen als deze niet meer nodig zijn.
Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u verwerken en bewaren, gebaseerd is op de volgende logica:

 • ten minste de duur waarvoor de gegevens zijn gebruikt om u een dienst te leveren
 • zoals verplicht volgens de wetgeving, een contract of onze wettelijke verplichtingen
 • alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, worden verwerkt, of langer indien dit vereist is onder enig ander contract, toepasselijke wet of voor statistische doeleinden

Uw persoonlijke gegevens worden door Stichting HeteRUN nooit aan anderen beschikbaar gesteld zonder dat u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
Let echter op het volgende:

 • Als u zich inschrijft voor een evenement, of (persoonlijke) gegevens invult op contactformulieren op onze website, krijgt de organisatie beschikking over de gegevens die u invult
 • De organisatie zal u mogelijk (bij voorkeur) via e-mail benaderen (zoals het versturen van elektronische nieuwsbrieven, bevestiging van deelname of uitslagen)
 • Wanneer u deelneemt aan een evenement worden uw naam, woonplaats (indien opgegeven), gelopen tijd, positie op de uitslagenlijst, geboortejaar en categorie gepubliceerd op onze site en mogelijk op de site van het bedrijf dat de tijdwaarneming uitvoert
 •  Tijdens het evenement kunnen foto’s of film opnames gemaakt worden. Deze beelden kunnen wij plaatsen op onze website of Social Media. Wanneer u daar tegen bezwaar maakt zullen wij proberen de beelden niet te publiceren, te verwijderen of deze onherkenbaar te maken. Wij kunnen niet voorkomen dat derden ook opnames van u maken en/of deze beelden publiceren.

 

2. Verzamelen van gegevens

Onze website www.heterun.nl registreert, net als de meeste websites, bepaalde gegevens over de software waarover u beschikt.
Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om uw IP-adres, het type browser, het besturingssysteem, de domeinnaam en verwijzende website-adressen.
Deze informatie wordt gebruikt om diensten te kunnen uitvoeren en de kwaliteit ervan op niveau te houden, alsmede voor het verkrijgen van algemene statistische gegevens over het gebruik van www.heterun.nl.

3. Cookies
www.heterun.nl maakt gebruik van cookies o.a. om navigatie op onze website mogelijk te maken.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Wij hebben geen volledige controle op wat derden mogelijk met de cookies doen.

4. Beveiliging
Stichting HeteRUN doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben en deze niet onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maakt www.heterun.nl gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en procedures.
Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen op servers met beperkte toegang en verlopen de verbindingen via een beveiligde SSL-verbinding (https).

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Stichting HeteRUN
KVK: 68361394
RSIN: 857410842
Plaats: HETEREN
E-mail: info@heterun.nl

6. Aanpassen privacy statement
Stichting HeteRUN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.
Wijzigingen zullen op onze website (www.heterun.nl) worden gepubliceerd.

Bijgewerkt: 25-05-2018

Scroll naar boven