Bericht openen

Randwijkse Waarden op Maak Gelderland mooier

Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018

Eenmaal in de twee jaar reiken Gedeputeerde Staten van Gelderland de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit (GPRK) uit. Met deze prijs willen zij voorbeeldige projecten of gebieden in het zonnetje zetten. Het gaat om projecten of gebieden die op enigerlei wijze laten zien en ervaren welke ruimtelijke kwaliteit is gerealiseerd en hoe deze tot stand is gekomen.

In deze zevende editie is het thema: landschap nieuwe stijl – toen, nu en straks. Gelderland zoekt dus mooie voorbeelden van landschappen nieuwe stijl. Landschappen die een opmerkelijke transformatie hebben ondergaan.
De Randwijkse Waarden zijn ook genomineerd en maakt kans   op een bedrag van 10.000,- euro wat besteed dient te worden aan het gebied zelf.

De Randwijkse Waarden.

Ingeklemd tussen het dorp Heteren en de rivier de Rijn ligt sinds korte tijd een prachtig natuurgebied in wording. Een samenwerking van bedrijven, overheid en andere organisaties en met inbreng van de inwoners van Heteren heeft tot een geweldig plan geleid, voor iedereen! Lees meer

https://vimeo.com/263886974

Bron: https://maakgelderlandmooier.gelderland.nl/

Open dag Dekker Groep voor zandafgraving Plas van Van Wijck

Op de open dag van de Dekker Groep in Heteren op 13 mei aanstaande van 11.00 tot 15.00 zal ook het HeteRUN promotieteam aanwezig zijn.

Het afgraven van zand en de meer dan verdubbeling van de Plas van Van Wijck mag dan de meest in het oog springende activiteit in de Heterense uiterwaarden zijn, bij de herinrichting van het terrein zijn meerdere partijen betrokken. Landschapbeheerders, de vogelbescherming, de manege, maar ook de Dorpsraad Heteren, Heteren Sociaal en stichting HeteRUN worden door de Dekker Groep benaderd om aan de open dag mee te doen en hun rol in het gebied onder de aandacht van belangstellenden te brengen.

Zie ook de nieuwe website voor het project Randwijkse Waarden. U vindt hier informatie over de geschiedenis van de polder en de plannen om hoe de polder verder wordt ontwikkeld.
http://www.randwijksewaarden.nl/

Scroll naar boven