Randwijkse Waarden op Maak Gelderland mooier

Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018

Eenmaal in de twee jaar reiken Gedeputeerde Staten van Gelderland de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit (GPRK) uit. Met deze prijs willen zij voorbeeldige projecten of gebieden in het zonnetje zetten. Het gaat om projecten of gebieden die op enigerlei wijze laten zien en ervaren welke ruimtelijke kwaliteit is gerealiseerd en hoe deze tot stand is gekomen.

In deze zevende editie is het thema: landschap nieuwe stijl – toen, nu en straks. Gelderland zoekt dus mooie voorbeelden van landschappen nieuwe stijl. Landschappen die een opmerkelijke transformatie hebben ondergaan.
De Randwijkse Waarden zijn ook genomineerd en maakt kans   op een bedrag van 10.000,- euro wat besteed dient te worden aan het gebied zelf.

De Randwijkse Waarden.

Ingeklemd tussen het dorp Heteren en de rivier de Rijn ligt sinds korte tijd een prachtig natuurgebied in wording. Een samenwerking van bedrijven, overheid en andere organisaties en met inbreng van de inwoners van Heteren heeft tot een geweldig plan geleid, voor iedereen! Lees meer

https://vimeo.com/263886974

Bron: https://maakgelderlandmooier.gelderland.nl/

Scroll naar boven